בסוף מתבדה

אם יש דבר בטוח, זה שלא תדע אם יש דבר בטוח. כתב: ערן וייץ, אייר: עדיאל כהן-חדדעוד בבית אבי חי