החצבים באלול

הופכים את השמים לתקרה של קורות. כתבה: חגית קופפר, אייר: שלומי צ'רקהעוד בבית אבי חי