דע את עצמך

ד"ר אלישבע באומגרטן מאוניברסיטת אילן ופרופ' דוד ברגר מישיבה יוניברסיטי, שניהם חוקרים את חייהם האינטלקטואליים של יהודי אירופה בימי הביניים, משוחחים על האופן שבו נעשים היום מדעי היהדות בארץ ובעולם

עוד בבית אבי חי