טבעי

להגיד את האמת או לשמור בבטן? כתב: מוטי ביקובסקי, אייר: שלומי צ'רקה


טקסט תיאור תמונה כאן

עוד בבית אבי חי