טבעי

להגיד את האמת או לשמור בבטן? כתב: מוטי ביקובסקי, אייר: שלומי צ'רקה


טקסט תיאור תמונה כאן
Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי