בעיר העצובה

"כזה הוא אלוהים כשדעתו פזורה". כתב: חמי רודנר, אייר: שלומי צ'רקה

עוד בבית אבי חי