מה חושפת הצוואה בשיר "טרף קל"? רם אוריון כתב ושלומי צ'רקה אייר

עוד בבית אבי חי