טוחנים מים

על מים בתרבות היהודית ישראלית


טקסט תיאור תמונה כאן

עוד בבית אבי חי