לכודים

דוד פרץ, רחלי רוטנר (עורך: שלומי צ'רקה)
04.04.13

באפלת הממלכה הפרטית אפשר להרגיש את חוטי הרשת נטווים סביב. דוד פרץ כתב את "קור הכביש" ורחלי רוטנר איירה אותו


טקסט תיאור תמונה כאן

עוד בבית אבי חי