באפלת הממלכה הפרטית אפשר להרגיש את חוטי הרשת נטווים סביב. דוד פרץ כתב את "קור הכביש" ורחלי רוטנר איירה אותו


טקסט תיאור תמונה כאן
Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי