קורין אלאל מבצעת את "שיר לשירה"

15.12.12

עוד בבית אבי חי