גיבורת השעה

ילדה רגישה בקיבוץ מוצאת נחמה בפגישה השבועית עם הפסיכולוגית. אורית עריף על גיבורת הילדות, ז'אנט, בפרויקט מיוחד לחנוכה

עוד בבית אבי חי