שלמה בר - השירים של אמא

שלמה בר נזכר בשירי הערש של אמא

שלמה בר נזכר בבית אמא ששרה לו שירי ערש

 

עוד בבית אבי חי