משפחת אלייב - בבוכרה היפה

משפחת אלייב מבצעת את השיר בבוכרה היפה

משפחת אלייב מבצעת את השיר בבוכרה היפה

 

 

 

 

 

בבוכרה היפה 

מיליםחיים חפר
לחןעממי בוכרי

בבוכרה היפה 
בעירי ברוכת השמש 
חרב המשפט שלופה 
חרב המשפט הו 
כאן בשערי העיר 
האמת תצוף כשמן 
תנו הידד לו לאמיר 
לאמיר הידד 

שני אחים 
רבים 
אודות 
הסיר 
האמיר 
את ראש שניהם 
הסיר 
והסיר הוא ה 
אסיר של האמיר 
הו 

אזרחים פצחו נא בשיר 
כי אמת וצדק משפטו של האמיר 
אזרחים פצחו נא בשיר 
כי אמת וצדק משפטו של האמיר 

מה קשה לו במעונו 
ובחדריו אין נחת 
אלף יש בהרמונו 
וחייו קשים הו 
אך מוכן הוא על עצמו 
עוד אלפיים ראש לקחת 
כי אוהב הוא את עמו 
בעיקר נשים 

יום אחד 
ערף 
את ראש 
האב 
ואת בת 
זקוניו 
לקח 
אליו 
בל תסבול 
האומללה 
חרפת רעב 
הו 

אזרחים פצחו נא בשיר 
כי אמת וצדק משפטו של האמיר 
אזרחים פצחו נא בשיר 
כי אמת וצדק משפטו של האמיר 

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי