ביכורים

אחרי המסע הגדול ממצרים, אחרי המדבר, אחרי כיבוש הארץ - מתפרקת הדרמה הגדולה של היהודים לרכיבי היסוד: איש, אשה, ילדים. והנה מפציע הפרי הראשון של אדמתו החדשה - אבל הוא לא לבד. הוא אף פעם לא לבד. אלי ויסברט. עליות - פרשת כי תבוא

ראשון

חקלאי אחד. כהן אחד. סל קטן, קצת זיתים, תאנה או שתיים - וכל הנאום הזה:  

שני
"והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה... ושמת בטנא... ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו: 'הגדתי היום לה' אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו'. ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח ה' אלוהיך. וענית ואמרת לפני ה' אלוהיך: 'ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל ה' אלוהי אבותינו וישמע ה' את קולנו וירא את עונינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים. ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש. ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה'. והנחתו לפני ה' אלוהיך והשתחוית לפני ה' אלוהיך. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוהיך ולביתך".

שלישי
אתה עומד שם, עם התינוק מכורבל קרוב בין שרירי הזרוע לחזה, לא מודע לקייטרינג ולברכות ולשם החדש שנלחש במהירות מפה לאוזן כי הגרון שלך היה חנוק מדי ולא שמעו. ואתה לא יכול שלא לחשוב על סבא, ועל ההורים שלו שנעלמו לו בגיל שבע עשרה; ועל הכפר בהונגריה ועל ההרים בכורדיסטן ועל הגירוש מטולדו ועל סוג'וד ועל ירושלים. ואתה לא יכול שלא להתפלא איך כל הסיפור הזה נדחס אל גוף קטן כל כך. ואתה צוחק. ואתה בוכה.רביעי
"איננו יכולים להימלט מן ההיסטוריה" (אברהם לינקולן)
 
חמישי
אחרי המסע הגדול ממצרים, אחרי המדבר, אחרי כיבוש הארץ - מתפרקת הדרמה הגדולה של היהודים לרכיבי היסוד. איש, אשה, ילדים. למצוא חלקה. להקים בית. לעבד את האדמה. לשרוד את החורף, את המחלה של הילד, את המזווה המתרוקן. לקבל את האביב, לעקוב אחרי הניצן. להתפלל. לראות בוקר אחד את הפרי הראשון. לקטוף.

שישי
כדור הארץ ממבט הירח. ציור פטר גינץ
עומד איש עם סל קטן של ביכורים. אבותיו היו עבדים במצרים, הוא עצמו נולד במדבר. הוא מביא פירות ראשונים של אדמתו החדשה-ישנה ומספר לכהן הכל: על איך שירדו יעקב ובניו למצרים, על השעבוד, על הגאולה, על המדבר, על השדה. על הפירות הראשונים. הוא מספר שהמסע נגמר. שחזרנו הביתה. הגדתי היום לה' אלוהיך כי באתי אל הארץ.

שביעי
אבל מעמד הביכורים הוא רעיון טוב ונכון מכדי להיעלם. תמיד יהיה היבול הראשון, הלקוח הראשון, המוצר הראשון מפס הייצור, הדיבידנד הראשון מההשקעה, הספר הראשון מהדפוס. תמיד יהיו עוד מסעות ובכולם מְצָרֵי לידה ובכולם מִדְבָּר ובכולם כיבוש ובכולם פירות ביכורים. ארמי אובד אבי, וירד מצרימה... לא לבד. כל מה שהיית ושהיו אבותיך נמצא איתך. כל מה שהוביל אל הרגע הזה. הכל צרוב פנימה אל הטנא והידיים והגרון החנוק. היסטוריה שלמה דחוסה לרגע אחד בזמן. הרגע שלך.

מפטיר
מי נמצאים אתך ברגע כזה?


Model.Data.ShopItem : 0 0

עוד בבית אבי חי