התקווה

26.04.09

היא אמנם בת שנות אלפיים, אך האם לא אבדה? התקווה פנים רבות לה, לכל אחד יש אחת משלו. האם היא מרגשת? מכעיסה? רלוונטית? או מייאשת? על הסקלה בין ריחוק לריגוש - איפה היא מוצאת אותך?

עוד בבית אבי חי