חכם, מה הוא אומר

18.10.09

ההתלבטויות והעיסוקים שמייצרת ישראל המודרנית הם רבים: מהשאלה מיהו יהודי דרך ועד מעמדם של ילדי העובדים הזרים. שאלות לא חסר, וחלקן יעלו בסדרת מפגשי ההמשך בעריכתו והנחייתו של פרופ' צבי זהר

דרכי מזרח


ההתלבטויות והעיסוקים שמייצרת ישראל המודרנית הם רבים: מהשאלה מיהו יהודי דרך ועד מעמדם של ילדי העובדים הזרים. שאלות לא חסר, וחלקן יעלו בסדרת מפגשי ההמשך בעריכתו והנחייתו של פרופ' צבי זהר

סדרת מפגשי המשך בעריכתו של פרופ' צבי זהר מעלה את הדמיון הברור בין המציאות של חכמי המזרח והתמודדותם עם המודרנה, למציאות של ימינו. השאלות שהעסיקו את חכמי המזרח מרתקות: האם גיור אפשרי רק אם המתגייר מקבל על עצמו אורח חיים דתי הלכה למעשה? האם ישנה חלופה רלוונטית למציאות הנוכחית? האם האישה היהודית יכולה ליטול חלק פעיל בלימוד תורה?  האם גישה יהודית אותנטית מביאה לידי יחס עוין כלפי בני דתות אחרות? ומה צריך להיות יחס היהדות כלפי לא יהודים תושבי מדינת ישראל?

"נושאים אלו נראים לי מרכזיים באפיון של תגובות המסורת היהודית למודרנה", אומר פרופ' צבי זהר על בחירת התכנים במפגשים הקרובים, "ישנם כמובן עוד נושאים, שגם עליהם כתבתי, אבל צריך היה לבחור חמישה בלבד".

התבוננות סביבנו מעלה את הרושם כי יש אי אלו התחדשויות: היהדות לובשת פנים אחרות בכל מיני מקומות: למשל קהילות רבות שמנסות לחפש דרכים חדשות, פסיקות נועזות של הרב עובדיה יוסף וכן הלאה. האם אנו מצויים בעיצומה של תקופה המהווה קפיצת דרך משמעותית למודרנה של המאה ה-21? "כבודו של הרב עובדיה במקומו מונח, אבל, לא הייתי מאפיין את פסיקותיו כנועזות", אומר פרופ' זהר.
"הן אולי נדמות כך רק בגלל הפסיקות המאוד ריאקציוניות של כמה רבנים אחרים בזמננו. באשר לתמורות המאה ה-21, ישנן אמנם התפתחויות חדשות רבות, אבל לא כולן לכיוון הנראה לי רצוי. כדוגמה אציין את המגמה המתעצמת של ביטול רטרואקטיבי של גיורים - פסיקה נועזת המנוגדת לתלמוד, לרמב"ם ולשלחן ערוך".

פרופ' זהר בחר בנושאים זמינים לאנשים מהציבור הרחב: האישה בפעילות הדתית, היחס ללא יהודים וכהנה. "אני משתדל שלא לעסוק במפגשים במה שנתפס בציבור כתחומים דתיים פרופר, כמו תפילה, נישואים, גירושים וכן הלאה, או דברים שדורשים יותר מדי הקדמות הלכתיות או חברתיות כדי שאנשים יוכלו להיכנס אליהם", אומר פרופ' זהר.

האם ישנם מאפיינים מובהקים לחכמי המזרח?

"ישנם ניואנסים רבים, אבל בגדול, טווח הדעות בכל נושא נתון שמצוי אצל חכמי המזרח, מצוי בהיסט שמאלה ביחס לעמדות שמצויות אצל חכמי האורתודוכסיה באירופה. הגישות הכי רדיקליות חרדיות שנמצאות באירופה במידה לא מבוטלת, לא נמצאות כמעט אצל חכמי המזרח. דעות שהן שמרניות – לא רדיקליות – נמצאות אצל חלק מחכמי המזרח ואצל חלק מחכמי אשכנז, ואחרי זה דעות יותר מתונות בתחום ההלכתי נמצאות במידה ניכרת אצל חכמי המזרח ומעט מאוד אצל חכמי אשכנז. ישנו גם אגף של חכמי המזרח שהם יותר פתוחים ויותר מחדשים מאשר מישהו בחכמי אירופה. קיים שוני ביניהם גם, אבל לא רק, באופני תגובותיהם למודרנה. מקצת מכך יעלה - אני מקווה - בסדרת הפגישות".

 דרכי מזרח, סדרה בת חמישה מפגשים, החל מיום שני, א בחשון, 19 באוקטובר, בשעה 19:30

כרמית ספיר-ויץ

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי