קלע בול

19.11.09

הוא הרג את גוליית הענק באבן קטנה וכבש את כל העמים בסביבה. כך הפך דוד, רועה צאן ג'ינג'י, למלך ישראל

דוד נולד בבית לחם כבן הצעיר במשפחת ישי. אנו יודעים שבצעירותו היה רועה צאן והתמודד בגבורה עם חיות טרף. כאשר ניסה לשכנע את שאול לאפשר לו להילחם בגוליית, הוא סיפר: "רועה היה עבדך לאביו בצאן ובא הארי ואת הדוב ונשא שה מהעדר. ויצאתי אחריו והכתיו והצלתי מפיו, ויקם עלי והחזקתי בזקנו והכתיו והמיתיו. גם את הארי גם הדוב הכה עבדך, והיה הפלשתי הערל הזה כאחד מהם כי חירף מערכת אלוהים חיים. ויאמר דוד: ה' אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב הוא יצילני מיד הפלשתי הזה. ויאמר שאול אל דוד: לך וה' יהיה עמך (שמואל א', יז).

 
איור: רועי דוד מרגלית

 המדרש מוסיף כי לא היה מדובר באריה ודוב יחידים, אלא "גם את הארי וגם את הדוב הכה עבדך. תני בשם רבי נתן: ארבע אריות ושלוש דובין הכה דוד באותו היום, הדא הוא דכתיב ארי, הארי, את הארי, גם את הארי, דוב, הדוב, ואת הדוב. (מדרש שמואל, פרשה כ').

 זה הוא
לאחר ששאול נכשל במילוי ההוראה להשמיד את עמלק, ניתנה הוראה לשמואל הנביא למשוח מלך חדש על ישראל: "ויעש שמואל את אשר דבר ה' ויבוא בית לחם ויחרדו זקני העיר לקראתו ויאמר שלום בואך. ויאמר שלום לזבוח לה' באתי התקדשו ובאתם איתי בזבח ויקדש את ישי ואת בניו ויקרא להם לזבח. ויהי בבואם וירא את אליאב ויאמר: אך נגד ה' משיחו. ויאמר ה' אל שמואל: אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב. ויקרא ישי אל אבינדב ויעברהו לפני שמואל ויאמר: גם בזה לא בחר ה'. ויעבור ישי שמה ויאמר: גם בזה לא בחר ה'. ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל ויאמר שמואל אל ישי: לא בחר ה' באלה. ויאמר שמואל אל ישי: התמו הנערים? ויאמר: עוד שאר הקטן והנה רעה בצאן, ויאמר שמואל אל ישי: שלחה וקחנו כי לא נסב עד בואו פה. וישלח ויביאהו והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי, ויאמר ה': קום משחהו כי זה הוא. וייקח שמואל את קרן השמן וימשח אותו בקרב אחיו ותצלח רוח ה' אל דוד מהיום ההוא ומעלה ויקם שמואל וילך הרמתה"  (שמואל א', טז).

 דוד היה מפורסם כבעל מידות. כאשר אחד מנערי שאול תיאר לשאול את דוד, הוא אמר: "הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי ידע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר וה' עמו" (שמואל א', ט"ז).

 המעשה הראשון המסופר לנו על דוד, לאחר משיחתו, הוא מלחמתו בגוליית: שאול מלבישו בשריון ובקסדה, אך דוד, כיוון שלא היה מורגל בכל אלו, פשט אותם, אסף חמישה חלוקים והתייצב מול גוליית. כשראה גוליית את דוד, צחק על כך שהוא בא להילחם מולו במקל רועים. כתשובה עונה לו דוד כי הוא ינצח אותו בשם אלוהי ישראל. גוליית החל להתקרב אל דוד. דוד לקח את אחת מאבני הקלע, הכה את גוליית במצחו והרגו. לאחר מכן רץ דוד אל גוליית, לקח את חרבו וערף את ראשו. כאשר ראו זאת הפלישים הם ברחו ובני ישראל רדפו אחריהם עד עריהם.

 חכמים ערכו השוואה בין גבורת דוד לגוליית וכתבו: "ויש גבורה שהיא טובה לבעליה ויש שהיא רעה לבעליה. טובה לבעליה זה דוד, שכתוב: הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, ומשם אהבוהו כל ישראל, שנאמר: וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד. רעה לבעליה זו גבורתו של גוליית, שהיה עומד ומחרף ומה היה לו שמת ככלב, שנאמר: ויראו הפלשתים כי מת גיבורם וינוסו" (שמות רבה, פרשה ל"א).

 אל תשחיתהו
לאחר הניצחון על גוליית החל שאול לרדוף את דוד, כיוון שחשש שהוא מתחרה על המלוכה. כמה פעמים היה קרוב להורגו, אך דוד ניצל ברגע האחרון. פעמיים הגיע דוד לקרבה פיזית עם שאול והיה יכול להרוג אותו, אך הוא תמיד נזהר שלא לפגוע בו. 
 פעם אחת במערה (שמואל א' כ"ד), שם שהה שאול לבדו ולא ראה כי דוד ואנשיו נמצאים בירכתי המערה. דוד חתך פיסת בד ממעילו של שאול ולא הרגו, למרות הפצרותיהם של אנשיו, כיוון שאמר שאסור להרוג את מי שה' בחרו.
בפעם השנייה (שמואל א' כ"ו) מסופר על כך ששאול ישן בתוך מעגל לוחמים, אשר היו אמורים לשמור על המלך. דוד ואבישי התגנבו למחנה, וגם אז אמר דוד את אותו הדבר, למרות נסיונות השכנוע של אבישי.

 מלך חי וקיים
לאחר מות שאול במלחמה עם הפלשתים על הר הגלבוע, התמנה דוד למלוך על שבט יהודה בחברון, ולאחר שכבש את ירושלים הוכתר למלך על כל ישראל. בזמן מלכותו התפרשה ממלכת ישראל מסוריה בצפון ועד אילת בדרום, כולל עבר הירדן המזרחי.

 על דוד נכתבו ספרים רבים, ביניהם "דוד, מרועה למשיח" מאת פרופ' יאיר זקוביץ ו"יפיות מלכות וזמירות" מאת יהושע בכרך. גם שירים נכתבו על דוד, חלקם רציניים וחלקם הומוריסטיים: "ג'ינג'י" של מרים ילן-שטקליס, של עקיבא נוף, " של כוורת, "וחרב של להקת פיקוד הצפון ו"כינור דוד" של שימי תבורי.

מקורות נוספים  להרחבה:
שמואל א', ט"ז-כ'; שמואל ב', א'-ח
ציורי אמנים של דוד המלך

 
 

תחקיר: חנן צוקר
*
הנער דוד מתייצב לקרב מול גוליית הפלשתי כנציגם של ישראל. גוליית, שמופתע למראה הנער שנשלח להילחם מולו, מבזה את דוד ומקלל את אלהי ישראל.  דוד מוציא את כלי נשקו ופוגע במצחו של גוליית. מה היה כלי נשקו של דוד?

א. חנית
ב. קלע ואבן
ג. חץ וקשת

יודעים את התשובה? שלחו אותה לכאן ותוכלו לזכות בפרסים

מרגישים שאתם שולטים בהיסטוריה?  בית אבי חי מזמין אתכם בחג החנוכה לשעשועון לכל המשפחה שיתקיים ביום רביעי, כ"ט בכסלו, 16.12.2009. בואו עם הילדים לאחר צהריים של חנוכה משפחתי בטעם של פעם. לפרטים נוספים

 קלע בול
Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי