והעיר שושן צהלה

20.11.09

אסתר, המלכה האמיצה, הצילה את עמה מהשמדה (וזיכתה אותנו בחג שמח וטעים במיוחד)

 המלכה אסתר. איור: רועי דוד מרגלית
אסתר המלכה. איור: רועי דוד מרגלית
אסתר נולדה בפרס בתקופה שלאחר גלות יהודה לבבל, וגדלה אצל דודה מרדכי. בבל נפלה, ואת מקומה החליפה פרס. בשנת 538 לפני הספירה הצהיר מלך פרס שכל יהודי המעוניין לעלות ולבנות את בית המקדש מוזמן לעשות זאת. לא כל היהודים נענו לקריאה של מלך פרס, וכך נוצר מצב שבו חלק מעם ישראל נמצא בארץ ישראל, שהייתה תחת שלטון פרס, וחלק אחר באזור הגיאוגרפי שמעבר לנהר פרת.

ותישא חן וחסד
המלך אחשוורוש גוזר על כל בנות הממלכה להגיע לארמון המלך, כדי שיוכל לבחור מלכה לאחר שגירש המלכה הקודמת - ושתי. מבין כל הבנות נבחרה אסתר: "ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי הוא חודש טבת בשנת שבע למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה וייתן משאת כיד המלך (אסתר ב')". דודה של אסתר, מרדכי, שמר על צעדיה והתרה בה לא לספר מהו מוצאה.

בתקופה זו עלה לגדולה אחד משרי המלך, המן, שדרש שכל אנשי הממלכה ישתחוו לו. מרדכי סירב לעשות זאת, וכנקמה החליט המן להשמיד את כל העם היהודי. כאשר התברר הדבר למרדכי, הוא ביקש מאסתר לנצל את מעמדה כדי להפר את הגזירה. אסתר היססה. אך מרדכי חייב את אסתר לגשת אל המלך, ומרגע זה ואילך היא תפסה יוזמה והחלה לנהל את המהלכים.

ליבתה את הקנאה
ההוראה הראשונה של אסתר למרדכי הייתה: "לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערתי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר אבדתי אבדתי" (אסתר ד').

המדרש מוסיף ומספר מה קרה לאסתר בימים אלה: "ובעת ההיא הייתה אסתר נפחדת מאוד מפני הרעה אשר צמחה בישראל, ותפשוט בגדי מלכותה ואת תפארתה ותלבש שק ותפרע שיער ראשה ותמלא אותו עפר ואפר ותענה נפשה בצום ותיפול על פניה לפני ה', ותתפלל ותאמר: ה' אלוהי ישראל אשר משלת מימי קדם ובראת את העולם, עזור נא אמתך אשר נשארתי יתומה בלי אב ואם, ומשולה לענייה שואלת מבית לבית, כן אנוכי שואלת רחמיך מחלון לחלון בבית אחשוורוש, ועתה ה' הצליחה נא לאמתך הענייה הזאת והצילה את צאן מרעיתך מן האויבים האלו אשר קמו עלינו, כי אין לך מעצור להושיע ברב או במעט, ואתה אבי יתומים עמוד נא לימין היתומה הזאת אשר בחסדך בטחה, ותנה אותי לרחמים לפני האיש הזה כי יראתיו והשפילהו לפני כי אתה משפיל גאים" (אסתר רבה, פרשה ח').

אסתר התייצבה לפני המלך והזמינה אותו למשתה עם המן. במשתה היא ביקשה ממנו להזמינו למשתה נוסף עם המן, שיתקיים למחרת. המדרש מוסיף כי אסתר ליבתה את הקנאה של אחשוורוש באמצעות מעשיה: "יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. כיוון שנכנס המן לסעודה, נתנה אסתר כתרין שלה אצל כתרין של המן, שאמרה אסתר אם איני כונסת קנאה בין המלך והמן, שהוא חביב עליי, ואם לאו היאך אני שולטת בו, והיה הכוס מזוג למלך, והמלך היה רואה ורע לו, והיה אומר לא היה מוטב שאוכל עסיקין של אסתר, ולשתות כוסה ולא המן, ואסתר הייתה דורשת אם רעב שונאך האכילהו לחם וגו'" (ספרי דאגדתא על אסתר, מדרש פנים אחרים, נוסח ב', פרשה ה').

למחרת גילתה אסתר את הקשר שלה ליהדות וביקשה רחמים על עמה: "ותען אסתר המלכה ותאמר: אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי כי אין הצר שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה: מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן. ותאמר אסתר: איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה" (אסתר ז'). בעקבות מעשה אמיץ זה של אסתר התבטלה הגזירה.

להרחבה:  אסתר באומנות

תחקיר: חנן צוקר

אסתר המלכה חיה בפרס ונבחרה להיות מלכה, לאחר שאחשוורוש המלך גירש את אשתו ושתי. בתקופתה, המן, שר המלך, רצה להשמיד את היהודים. על פי הכתוב, מה היתה הסיבה אשר בגינה הוא רצה בכך?

א. מרדכי סירב להשתחוות לו
ב. יהודים סירבו לסור מדרכו
ג. אסתר לא היתה מספיק יפה לטעמו

יודעים את התשובה? שלחו אותה לכאן ותוכלו לזכות בפרסים

מרגישים שאתם שולטים בהיסטוריה? 
בית אבי חי מזמין אתכם בחג החנוכה לשעשועון לכל המשפחה שיתקיים ביום רביעי, כ"ט בכסלו, 16.12.2009. בואו עם הילדים לאחר צהריים של חנוכה משפחתי בטעם של פעם.

לפרטים נוספים.
 לוגו חידון הגיבורים הגדול
Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

משפחת גלעד - מקנה דקל - נחל הבשור
משפחת גלעד - מקנה דקל - נחל הבשור
מה גורם לחקלאי מהעוטף להישאר בחווה ולישון על המתבן כשמסביב מתנהלים קרבות בלתי פוסקים? בפרק הראשון של ״אדם אדמה״ ירדו שלומי שבן והדיי עפאים לחבל הבשור, לביקור בחוות הבודדים היפהפייה של אייל ואיתמר גלעד, אב ובן שמגדלים כבשים בעוטף כבר 40 שנה, וממשיכים לדאוג לכל כבש וכבש גם בימי המלחמה.
עם: הדיי עפאים, שלומי שבן
מתוך: אדם אדמה
מיוחדים וידאו
10.06.24