רועה העם

20.11.09

כבר מגיל צעיר הפגין משה רבנו גדלות וגבורה. מי שגילה רחמים כלפי הצאן, נבחר להנהיג את בני ישראל

 
איור: רועי דוד מרגלית
 משה נולד לאמו יוכבד ואביו עמרם בתקופה שבה נגזר להשליך את הבנים שייוולדו לבני ישראל ליֵאוֹר. אמו של משה החליטה להציל אותו והניחה אותו בתיבת גומא (סוג של צמח מים) בתוך היאור. בת פרעה מלך מצרים מצאה את משה, אספה אותו וגידלה אותו בארמון המלך.

 הבריחה למדיין
משה גדל ויצא להסתובב בממלכה. התנ"ך מספר שני סיפורים שבהם מגלה משה גדלות ומנהיגות: "ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. וייפן כה וכה וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויטמנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים נצים, ויאמר לרשע: למה תכה רעך? ויאמר: מי שמך לאיש שר ושפט עלינו, הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר: אכן נודע הדבר" (שמות ב').

  משה, שברח למדיין בשל זעמו של פרעה, גילה שוב גבורה ומנהיגות: "ולכוהן מדיין שבע בנות ותבואנה ותדלינה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן. ויבואו הרעים ויגרשום, ויקם משה ויושיען וישק את צאנם. ותבואנה אל רעואל אביהן ויאמר: מדוע מיהרתן בוא היום? ותאמרן: איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן" (שמות ב').

 המדרש מוסיף נדבך לסיפורי המנהיגות של משה: "ואף משה לא בחנו אלא בצאן. אמרו רבותינו: כשהיה משה רועה צאן של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי אחד ורץ אחריו עד שהגיע לחסות. כיוון שהגיע לחסות, נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע משה אצלו אמר לו: אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני שעייף אתה. הרכיבו על כתפו והיה מהלך. אמר לו הקב"ה: יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם - חייך, אתה תרעה צאני. הווי: ומשה היה רועה" (שמות רבה פרשה ב').

 נדודים ומלחמות
לאחר שנבחר משה להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא התייצב פעם אחר פעם לפני פרעה בדרישה "שלח את עמי". לאחר עשר מכות שנחתו על מצרים, הוציא משה את בני ישראל ממצרים.

כשבוע לאחר יציאת בני ישראל ממצרים, החליט פרעה לנסות להחזיר אותם לארצו. הוא פגש אותם על שפת ים סוף במצב של חוסר ברירה. בנס נבקע ים סוף ובני ישראל עברו בתוכו, ואילו המצרים שרדפו אחריהם נבלעו בתוך המים, שחזרו למקומם.

 משה השתדל לדאוג לכל מחסורם של בני ישראל במדבר סיני. כחודש לאחר יציאת בני ישראל, כשהגיע עמלק להילחם בהם, מינה משה את יהושע לראש הצבא והוא עצמו עלה על ראש גבעה. "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. וידי משה כבדים וייקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב" (שמות י"ז).

 לאחר מעמד הר סיני ונדודים רבים במדבר, הביא משה את בני ישראל לעבר הירדן המזרחי, שם הוא התמודד בהצלחה עם שני מלכים חזקים וכבש את ארצם: סיחון, המלך האמורי ועוג מלך הבשן (במדבר כ"א)

משה לא זכה להיכנס לארץ ישראל. מי שהוביל את העם לכיבוש ארץ ישראל היה יהושע.

 משה שלנו
אחד העם כתב על דמותו של משה: "ולפיכך, כשאני קורא את ההגדה בליל פסח ורוחו של משה בן עמרם - זה גיבור הגיבורים, הניצב כעמוד אור על מפתן ההיסטוריא שלנו - מרחפת לפניי ומרוממת אותי ל'עולם העליון' - איני חש כלל באותה שעה לכל אותן השאלות והספקות, שחכמי אומות העולם מונים אותנו בהם: אם באמת היה האיש משה במציאות, אם באמת חי ופעל באופן מתאים למַה שמקובל באומתנו, אם באמת היה הוא 'מושיעם של ישׂראל' ונותן התורה הזאת בצורה שנשתמרה בידינו, וכדומה מן השאלות; אלא מבטל אני בלבי כל אלה בבת אחת בתשובה פשוטה וקצרה: זה משה האיש הקדמון, שאתם מבקשים לברר מציאותו ומהותו, אינו עניין אלא למלומדים שכמותכם, אבל אנו יש לנו משה אחר, משה שלנו, זה שצורתו קבועה בלב עמנו מדור דור והשפעתו על חיינו הלאומיים לא פסקה מימי קדם ועד עתה. מציאותו ההיסטורית של משה זה אינה תלויה כלל בחקירותיהם. כי אף אם הייתם מצליחים להראות בבירור גמור שמשה האיש לא היה כלל, או שלא כך היה, לא ייגרע על ידי זה מאומה ממציאותו ההיסטורית של משה האידיאל, זה שהלך לפנינו לא רק ארבעים שנה במדבר סיני, אלא אלפי שנה בכל ה'מדברות' שהתהלכנו בהם ממצרים ועד הנה" (מתוך "משה").

 להרחבה:

ויקיפדיה
 האם משה מת? אתר מט"ח
 שירה של להקת הנח"ל, "משה משה"
 אוסף תמונות המתארות את חיי משה (עמודים 5-4)
 שמות, ב'-י"ד
 במדבר, כ'-כ"א


 
תחקיר: חנן צוקר
*
משה הנהיג את בני ישראל והוציא אותם ממצרים, מבית עבדים, והביא אותם אל הארץ המובטחת. לאחר הנדודים במדבר וקבלת לוחות הברית, הוא הביא את בני ישראל לעבר הירדן המזרחי. מיהם שני המלכים מולם התמודדו בני ישראל וכבשו את ארצם?

א. עוג מלך הבשן וסיחון מלך האמורי
ב. חירם מלך צור  ואבימלך מלך גרר
ג. אמרפל מלך שנער ובן הדד מלך ארם

יודעים את התשובה? שלחו אותה לכאן ותוכלו לזכות בפרסים

מרגישים שאתם שולטים בהיסטוריה?  בית אבי חי מזמין אתכם בחג החנוכה לשעשועון לכל המשפחה שיתקיים ביום רביעי, כ"ט בכסלו, 16.12.2009. בואו עם הילדים לאחר צהריים של חנוכה משפחתי בטעם של פעם.

לפרטים נוספים
 לוגו חידון הגיבורים הגדול
Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי