זה"ב ליודה

26.10.10

פרשנות ויזואלית-קולנועית לשיריו של יהודה עמיחי ז"ל.