חמישה בעקבות פרשה - שביעי של פסח - שירת הים

26.10.10

'שירת הים' מופיעה בפרשת בשלח בספר שמות, אך קוראים בה שוב בשביעי של פסח, כדי לזכור את נס קריעת ים סוף. שהרה בלאו והילדים משוחחים על השירה ועל קריעת הים.