חמישה בעקבות פרשה - בהר בחוקותי

26.10.10

שתי הפרשות הנקראות בדרך כלל במחובר, בהר-בחוקותי, נמצאות בספר ויקרא. בין שאר העניינים עוסקת פרשת בהר במצוות השמיטה, ופרשת בחוקותי עוסקת בשכר ובעונש למאמינים ובאיסור לעבוד עבודה זרה.