חמישה בעקבות פרשה - נשא

26.10.10

פרשת נשֹא שבספר במדבר עוסקת בדיני הנזיר. שהרה בלאו משוחחת על כך עם הילדים אור ברעם, אורי מוסן לוי, ואביה קירשנבוים, וקושרת זאת לסיפור שמשון המופיע בהפטרה ולתחומי עניין נוספים של הילדים.