חמישה בעקבות פרשה - שלח לך

26.10.10

פרשת שלח לך בספר במדבר כוללת את סיפור שנים-עשר המרגלים שנשלחו לבדוק את הארץ לפני הכניסה אליה, והוציאו דיבתה רעה. בלאו משוחחת על כך עם רותם נויפלד, רחלי הרטמן ורועי סרנה.