חמישה בעקבות פרשה - קרח

26.10.10

פרשת קורח שבספר במדבר מאתגרת את המנהיגות של משה. שהרה בלאו משוחחת על כך עם אביה קירשנבוים, עומר שלו ורועי סרנה. התנהלותו של קורח היא לב הבעיה. על פי הייחוס השבטי היה בסיס לטענתו, אבל הדרך שבה תבע לעצמו את התפקיד, תוך כדי המרדת העם, ומבלי לדבר בשקט ובהיגיו