חמישה בעקבות פרשה - חקת

26.10.10

פרשת חוקת שבספר במדבר כוללת את חטאו של משה, את מות מרים ואת פרשת פרה אדומה. שהרה בלאו משוחחת על כך עם הילדים אור ברעם, רותם נויפלד ורועי סרנה.