פרשת השבוע | בראשית | פרק 1

09.11.10

כל פרק נכתב בהשראת אחת מפרשיות התורה כאשר בפרק הראשון מוצגות ארבע המשפחות שבהן עוסקת הסדרה. הגר ושאול, יונתן וגליה, אמיר ומנרה ואליה ואלישע.