פרשת השבוע | נח | פרק 2

09.11.10

אמיר מציע לחברתו מנאר נישואין, אך נתקל בהתנגדות מצד אביה ומגלה שיש חשבון פתוח בין המשפחות: אביו שכבר מת הלשין על אביה של מנאר ועל כן הוא ישב בכלא שבע שנים. אמיר מבין שמנאר ידעה זאת כל הזמן וכועס עליה שלא סיפרה לו. מנאר מנסה לפייסו.