פרשת השבוע | לך לך | פרק 3

09.11.10

בפרק שכותרתו 'לך לך' נלקחים אלישע ואליה מביתם על ידי המשטרה לבית מבודד כדי להגן עליהם. אליה נעשית חסרת סבלנות כלפי אלישע ומאיימת שתעזוב אותו אם לא ימצא פתרון למצב שנוצר. אם לפני ההסתבכות יחסיה עם אלישע היו חמים ואוהבים, הרי שהמשבר ועזיבת הבית הבטוח למקום