פרשת השבוע | וירא | פרק 4

09.11.10

בפרק 'וירא', שנוצר בהשראת הפרשה המספרת על עקדת יצחק, נבחנות מערכות היחסים בין הורים וילדים. אלישע, שנמצא עם משפחתו במקום מסתור במסגרת תכנית להגנת עדים, חש שבתו משתגעת מהבדידות ומבקש אישור להביא אליה לביקור את אסף. יחד עם שאול הוא נוסע לבסיס של אסף, הנמצא