פרשת השבוע | תולדות | פרק 6

09.11.10

נעמה בורחת ממקום המסתור של משפחתה, ומטלטלת את אלישע ואליה. אצל אליה מתעוררת טראומת ילדות שבה הוריה זרקו אותה מהבית והשאירו אותה נעולה בחוץ. אלישע נכנס לאובססיה לגבי נעמה, הוא בטוח שהיא מתכוונת להתאבד, ונמצא על סף התמוטטות. נעמה מצליחה להציף את הוריה בדאגה