פרשת השבוע | ויגש | פרק 11

09.11.10

אלישע מכין את משפחתו לבריחה מהארץ בלעדיו ומבטיח כי יצטרף אליהם לאחר מתן העדות. הילדים כועסים ומאוכזבים ורוצים שהמשפחה תישאר מאוחדת. אליה פוחדת שמשהו ישתבש ומאבדת שליטה כאשר הרב מגיע לאיים שעליהם לעזוב בהקדם. בסופו של דבר מתברר שנוח מאושפז בבית חולים והמשפ