לקחת חלק

קצת גדול עלינו המושג הזה, "עַם". קצת מאיים. הרבה יותר נוח לייצר איזה "אנחנו" קטן וצודק. אז מתי בכל זאת הבנת שאתה רוצה להיות חלק מהסיפור הגדול? אלי ויסברט - עליות - ויחי

ראשון
מתי זה קרה? ההכרה העמומה הזאת, ההבנה שאתה רוצה להיות חלק מהסיפור הגדול - לא בקהל, לא ביציע העיתונות ולא בקרון המסעדה. הרצון הזה לעזוב את המגזר ולהצטרף אל העם. היה ברור שיום אחד כל זה ייצא החוצה.
 

שני
שיר בבוקר בבוקר

פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.

דגנים עולים מול פניו מבין חריצי המדרכת.
וניחוחות לראשו מדיפים עצי אזדרכת.
הטללים רוססים והרים, ריבוא קרניים,
הם יולידו חופת שמש לכלולותיו.

פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.

והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים,
ונכלמות משתחוות המלחמות אפיים,
להוד אלף שנים מפכות במסתרים,
אלף שנים צעירות לפניו
כפלג צונן, כשיר רועים, כענף.

פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ורואה כי חזר האביב
והוריק שוב אילן מן השלכת.

פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.

(אמיר גלבוע)
לקחת חלק
 300 גברים צעירים, שאת רובם אינך מכיר, שואגים "כן המפקד" - ופתאום משהו נפתח בך

שלישי
קצת גדול עלינו המושג הזה, "עַם". קצת מאיים. הרבה יותר נוח לייצר איזה "אנחנו" קטן וצודק, ולהציץ מבעד לקפלי שמלתו על כל ה"הם" הכושלים, המרושעים, המטופשים, המסוכנים.
 

רביעי
סמל עצבני מאיץ בכם לסיים. אתם עוד נאבקים בשרוכי הנעליים הגבוהות אבל איכשהו, חמש דקות אחר כך, כולכם עומדים, מצומצמי עיניים תחת שמש קופחת במגרש מסדרים מוקף עצי אקליפטוס. 300 גברים צעירים, שאת רובם אינך מכיר, שואגים "כן המפקד" - ופתאום משהו נפתח בך.
 

חמישי
לקחת חלק
לא רק ברגעי שיא (פלאש 90)
"זה הספר בייחוד הוא שני לספר ראשית הבריאה... היינו, בו נגמר סדר הבריאה. וכמאמרם ז"ל: "'בראשית' - בשביל ישראל שנקראו ראשית". פירוש, תכלית העולם בכלל. הוא שיהא אומה אחת, "חלק ה' עמו" (הקדמת הנצי"ב מוולוז'ין לספר שמות).


שישי
יעקב מת. אחרוני גיבורי ספר בראשית יורדים מעל הבמה. עם מותו של מי ששימר את המתח בין "יעקב" ל"ישראל" מסתיים עידן. לא עוד דרמות משפחה. לא עוד סיפורי מוסר, ובעיקר - לא עוד בחירה בין הבן הממשיך לבן המשולח. אברהם נפרד מישמעאל, יצחק נפרד מעשיו. אבל יעקב, הלא הוא ישראל, כולם היו בניו.
 

שבת
אחרי האתגר המוסרי "להיות אדם", ניצב האתגר הנפשי "להיות עַם". לא רק סביב אסונות. לא רק ברגעי שיא. להבין שגם מי שהשליך אותך לבור הוא אחיך, שכל מה שקורה הוא גם עניין שלך.  לעבור מספר בראשית לספר שמות, מ"בני יעקב" ל"בני ישראל". ולהתחיל ללכת.
 

מפטיר

L'Etat c'est moi  ("המדינה זה אני").

מיוחס ללואי ה-14
 

 

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי