אנשי השם | רש"י

19.01.11

פרק זה מבקש להבין ולהכיר את דמותו המורכבת והמרתקת של רש"י, ר' שלמה יצחקי, מגדולי פרשני התורה והתלמוד שפירושיו מצויים בכל בית יהודי. הסרט מציג את התקופה שבה רשי" חי ופעל, תחילה בצרפת ולאחר מכן בגרמניה, כרקע להבנת פסיקותיו, פירושיו ואופיו.