לונדון פינת בן יהודה | פרק רביעי

20.01.11

עברית. דוט. קום. בפרק זה חוקר ירון לונדון את השימוש של ישראלים, בעיקר אנשי שיווק, במילים וביטויים השאולים מהשפה האנגלית ומנסה להבין את המניעים לכך. תחילה מבקר לונדון במספרה שלו, ומבחין בשלט הכניסה הכתוב באנגלית, ובמונחים המקצועיים שבהם משתמש הספר בעבודתו.