המהפכנים | דוד המלך

21.01.11

דמותו של דוד מורכבת - יצריות גדולה לצד איפוק, נקמנות ואכזריות לצד רוך וחמלה, איש צבא ומשורר. דוד היה איש מלא תהפוכות ובכל זאת, דמותו הספרותית אמינה מאוד, ואהודה על הקוראים.