תמול שלשום | 1948 חלק ב | פרק 2

27.01.11

הפרק מוקדש לשנת 1948, שנת הקמת מדינת ישראל. תחילה מוגשת סקירה קצרה של קורות מלחמת העצמאות: כיבוש יפו, לטרון, רמלה, לוד; על יחידת הפרשים, דרך בורמה וקורות הספינה אלטלנה. צה"ל הוקם מאיחוד המחתרות שפעלו בארץ בתקופת המנדט - ההגנה, הלח"י והאצ"ל. מודגש חלקם של