תמול שלשום | 1951 | פרק 5

27.01.11

בשנת 1951 המצב הכלכלי בארץ היה בכי רע, ולכן הוחמרו תנאי הצנע ולעתים כלל לא נמכר בשר. ילדי בית הספר נאלצו לכתוב בחצאי מחברות... מנגד, השוק השחור החל לפרוח ונמכרו בו כמעט כל המוצרים האפשריים במחירים גבוהים. הממשלה ניסתה להילחם בשוק השחור בעזרת המשטרה, קנסות