תמול שלשום | 1952 חלק ב | פרק 7

27.01.11

פרק זה, הממשיך את סקירת שנת 1952, פותח בתיאור חגיגות חג הפועלים (1 במאי), ובסקירת המחלוקות בנוגע אליו. היום נחגג בזיקה לברית המועצות, בימים שבהם נתפס סטלין כדמות מוערצת.