הנמלה - לכבוד ראש חודש אדר

02.03.11

נולי מתחפשת לנמלה מצודדת (מצוננת) ושרה שיר היתולי מבית מדרשו של ע. הלל.