שובי לפרדס

23.03.11

כשריח ההדרים ממלא את האוויר, ערן צור מבצע מחדש את שירו של אריק סיני. שיר לשבת