יציאת מצרים

23.03.11

כך הייתה יציאת מצרים של אתי אנקרי, איך היתה שלכם?