אתי אנקרי שרה לירושלים

18.05.11

אתי אנקרי מספרת ושרה את געגועיו של ר' יהודה הלוי לעיר האהובה. הפיוט יפה נוף, בלחן משלה