סוגיות בפילוסופיה, פסיכולוגיה ומוסר ממזרח ועד מערב בסדרה זו נשווה בין המחשבה המערבית והיהודית לזו של תורות המזרח בסוגיות של פילוסופיה, פסיכולוגיה ואתיקה. נראה כיצד תורות המזרח מציעות אלטרנטיבה מהותית ורדיקלית למחשבה המערבית, ולעיתים אף לזו היהודית, מקהלת ועד אברהם יהושע השל, דרך בודהה וכלה בלאו דזה.

עוד בבית אבי חי