סוד הספירה | הרבָּה פרופ' דליה מרקס | 30.04.2020

05.05.20

הרבָּה פרופ' דליה מרקס על ספירת העומר בראי הדורות

עוד בבית אבי חי