פרדוקס הפוליטיקה היהודית | האירוע בשלמותו

12.11.18

המדינה הטוטליטרית, השואה, הקמת מדינת ישראל והדמוקרטיה העסיקו את עמנואל לוינס בחיבוריו הפילוסופיים והיהודיים, שנוגעים לאקטואליה הקרובה ביותר שלנו. סדרת הרצאות על הוגים יהודים ואתגרי הפוליטיקה במאה ה-20, עם הרב דניאל אפשטיין.

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: