Ya Raitesh Al Warda

15.08.17

A-WA
להקת הבנות המצליחה  a-wa    - תאיר, לירון ותגל חיים מתוך סדרת ההופעות סיפורים במונו בהנחיית יואב קוטנר שהתקיימה בבית אבי חי.

  Ya Raitesh Al Warda  מתוך האלבום - Habib Galbi

צילום ועריכה - שניר קציר

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: