תורנות שמירה לזכרו של אריה אלוני ז"ל
07.04.13

עוד בבית אבי חי