בין חג השבועות החז"לי לחג הפנטקוסט הנוצרי והתפתחותו עד לימינו.

עוד בבית אבי חי