מסע במקורות המקראיים והבתר-מקראיים בעקבות גלגוליו של החג

עוד בבית אבי חי