לימוד סוגיות במסכת עירובין

 

מסכת עירובין היא מהמסכתות היצירתיות ביותר בש"ס. מצד אחד, העירוב הוא המצאה חז"לית מובהקת שמשנה דרמטית את הלכות שבת כפי שהן מופיעות, לכאורה, במקרא. מצד שני, העירוב – והקהילתיות שהוא מייצר – מעוגנים מאוד במרחב השכונתי והעירוני, ומשרטטים גבולות שמקורם בחיי היום-יום של התושבים. כמו תופעות ודיונים אחרים בעולמם של חז"ל, כך גם העירוב מותח גבול לא רק בין מרחבים שונים, אלא גם בין הסימבולי לקונקרטי. נתבונן באופן שבו העירוב מייצר את השבת כפי שאנחנו מכירים אותה, ואיך קהילה נבנית דווקא מיצירת גבולות. הסדרה תעסוק בסוגיות נבחרות מהפרקים הראשונים של מסכת עירובין.


שלושה מפגשים בימי רביעי בשעה 20:30

החל מ-6.1.21 | כב בטבת 

 

 

 

 

Untitled-100000000000000